Օգտագործման պայմաններ

Ընդհանուր դրույթներ

 

Ստորև ներկայացված են 360shinbaza.am կայքի (այսուհետ՝ Կայք) միջոցով գործարքների՝ ներկայացված ապրանքատեսականու գնման, առաքման, վճարման և այլ գործարքների իրականացման հիմնական պայմանները։ Այս պայմանները կարող են թարմացվել կամ փոփոխության ենթարկվել Ընկերության կողմից՝ իր բացառիկ հայեցողությամբ:

Կայքում տեղակայված որևիցե ծառայությունից օգտվելը նշանակում է, որ Դուք ընդունում և համաձայնում եք Օգտագործման Պայմանների հետ: 

Ընկերության անվանումը, ապրանքային և սպասարկման նշանները, դրանց վերաբերող լոգոտիպերը, կարգախոսերն ու մտավոր սեփականության օբյեկտ համարվող այլ տարրերը պատկանում են Ընկերությանը կամ օգտագործվում են դրանց իրավատերերի թույլտվությամբ:

Դուք չպետք է օգտագործեք այդ տարրերն ու օբյեկտները առանց Ընկերության նախնական գրավոր համաձայնության:

Օգտագործողների կողմից էլեկտրոնային փոստի կամ այլ եղանակով Կայքում (գրանցման ձևի միջոցով) լրացված անհատական տվյալները (անուն, ազգանուն, հասցե, հեռախոսահամար և էլ․ փոստի հասցե) Ընկերությունն օգտագործելու է Կայքում տեղադրված գաղտնիության քաղաքականության համաձայն։

Ապրանքներ